KLUBMESTERSKAB  2023
Ulstrup Tennisklub

 

Igen i år vil klubben afvikle et klubmesterskab – både for damer og herrer.

Skal du have dit navn på klubbens flotte mesterskabspokal? 

I år vil turneringen blive planlagt, så alle får flere kampe – uanset tenniskundskaber og resultater.

Skriv dig på listen i klubhuset senest mandag den 19/6.DAMER:
 

Da der kun er 2 tilmeldt Dame pulje er reglerne som følger:
 

Spilles som bedst af 3 kampe.

Dvs. den, der først vinder 2 kampe, er klubmester.

 

Spiller 1 og Spiller 2 aftaler selv spilletidspunkter.

Kampresultater påføres listen i klubhuset.

De 2 første kampe skal være afviklede senest den 15/8.

En evt. 3 kamp skal være afviklet senest den 1/9.

 

Herrer:

Herreturneringen spilles efter følgende regler, med 4 puljer:

I hver af de 4 puljer spiller alle mod alle, dvs. 3 kampe i alt i hver pulje. To vundne kampe giver dermed 1. pladsen i puljen. I det tilfælde, at alle 3 hver vinder én kamp, er det antal vundne sæt, der tæller. Ved samme antal vundne sæt, at det antal vundne partier, der tæller. Er der herefter også lighed, foretages lodtrækning.

Spillerne aftaler selv spilletidspunkter.

Alle kampresultater påføres listen i klubhuset.

Alle puljekampe skal være afviklede senest den 31/7.

 

Semifinaler:

Vinder pulje 1 – vinder pulje 3

Vinder pulje 2 – vinder pulje 4

Semifinalerne skal være afviklede senest de 15/8.

 

Herefter aftales spilletidspunktet for finalen mellem de 2 finalister og bestyrelsen, så kampen kan annonceres, og så interesserede kan møde op og overvære en spændende finale.

 


Sæson 2023
 

TENNIS for voksne – ca. 15 år og opefter

Har du lyst til at lære at spille tennis – eller vil du gerne i gang igen ?

Prøv voksenintro i Ulstrup Tennisklub. 

Her får du:

  • Op til 6 timers træning – uden binding
  • Intro til basal tennisteknik
  • Kendskab til tennisreglerne
  • En spritny låneketcher, der bliver din ved evt. indmeldelse
  • Kendskab til klubben og nye makkere på dit niveau
  • Masser af frisk luft og god motion

Tilbuddet er til nybegyndere og let øvede m/k.

For nærmere oplysning og aftale: 

Kontakt Gunner Frøjk på 3082 4946 ( tlf. eller SMS ) eller gfrojk@gmail.com. Eller én af de andre fra bestyrelsen – se nærmere under Tennis på Ulstrupif.dk.
 


 
Husk, at der er Lørdagshygge hver første lørdag i måneden


Første lørdag i hver måned er der hygge-tennis.

Vi møder kl. 9.00.

 

Vi spiller typisk double. Holdene sættes, når alle er samlet.

 

DATOER i 2023: 
 

                 6. Maj
                 3. juni
                 1. juli

                 5. august

                 2. september

                 7. oktober


OBS     OBS     OBS

Dagen starter med kaffe/the og rundstykker m.v. kl. 9.00.

Klubben sørger for det praktiske, og det er på klubbens regning!

Herefter spiller vi tennis.
Klubaften hver onsdag fra kl 18.00 - 22.00

 

Vi sætter hold efter efter de fremmødte - kom og spil med. 

 

Alle er velkomne!


Nøgler

Nøgler købes hos tennisbestyrelsen. De nøgler der blev købt sidste sæson, gælder stadig.
 


Kære tennisspillerecool
 

Vi har brug for jeres hjælp.
For at sikre, at banerne altid er i god stand og perfekte at spille på, er det nødvendigt, at vi alle hjælper til.
 
Når vi er færdige med at spille, skal banen gøres klar til de næste.
Og banen afleveres i en tilstand, som er mindst lige så god, som da vi modtog den.
 
Der kan opstå mindre huller og ujævnheder under spillet. Disse kan ikke klares med kosten alene.
Hertil anvendes jern-skraberne, som hænger sammen med linje-kostene.
Huller fyldes op og ”klappes” til med jernskraberen eller med skosålerne.
Herefter fejes banen med kosten som anført på tavlen ved indgangen.
 
Og så bedes I feje området mellem selve banen og hegnet. Og sikre at ”bremsespor” fjernes.
Vi har i flere år haft problemer med ukrudt på banerne.
Dette problem kan og skal vi ikke løse med kemi, men med fejning hver gang vi har brugt banen.
Dette har vist sig at være den mest effektive måde at forebygge ukrudt på.
 
Hvis vi alle efterlever ovennævnte, kan vi hver gang komme til baner, som er indbydende og som er med til gøre tennis til den bedste sport!
 
På forhånd tak for jeres indsats!
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen           


AFDELINGSMØDE I ULSTRUP TENNISKLUB

DEN 27. FEBRUAR 2023.

Referat fra mødet:

  • Formanden bød velkommen til de 9 fremmødte medlemmer.
  • Bestyrelsens beretning:

Sæsonen 2022 startede med baneklargøring lørdag den 9. april. Det var ca. 10 dage senere end i 2021, hvor vi var blevet generet af frost efter klargøringen.

Det var blevet besluttet at få lagt nye linjer på bane 1. Derfor blev de gamle fjernet og kørt på genbrugspladsen. Desværre blev der problemer med leveringen af nye linjer. Først fik vi leveret forkerte linjer, derefter linjer, som var blevet beskadiget under transporten fra Tyskland. Først i tredje forsøg lykkedes det at få de rigtige ( og intakte ) linjer. Alt dette medførte, at bane 1 først kom i brug med ca. en måneds forsinkelse.

Men standerhejsningen blev fastholdt til lørdag den 23. april, hvor vi kunne gå i gang med at spille tennis, men altså kun på bane 2.

Gennem hele sæsonen var banerne gode at spille på.

Der blev spillet mange timers tennis i 2022. Stort set hver formiddag mandag, tirsdag og onsdag var der folk på banerne. Tilslutningen til 1.-lørdag-i-måneden arrangementerne var generelt god, mens tilslutningen til ”kom og spil med”, der var hver tirsdag kl. 18, ikke havde den forøgede opbakning, som vi havde håbet på ville være konsekvensen af at flytte dette arrangement fra om onsdagen. Det blev derfor på aftenens møde besluttet at flytte tilbage til onsdage kl. 18.00.

I 2022 fik vi genoptaget klubmesterskabet. Der var 9 deltagere hos herrerne og 2 hos damerne, nemlig Bente Pedersen og Lene Hermansen. Damerne gik altså direkte til finalen, og her viste Lene sig – som vi har set mange gange tidligere – som den stærkeste og blev igen-igen klubmester. På herresiden blev der spillet efter ”vind eller forsvind” systemet. I finalen mødtes den mange gange tidligere finalist John Lund med Anders Juul Balle. Anders trak det længste strå og fik dermed for første gang sit navn på klubmester-trofæet.

Der forventes at blive afholdt klubmesterskab igen i 2023. 

Generelt må vi erkende, at tilgangen af nye medlemmer er beskeden, men de medlemmer vi har, har været trofaste, så medlemstallet i ´22 har været stort set uændret i forhold til ´21. Det er især tilgang fra de yngre årgange, som vi mangler. Måske succesen for Holger Rune og Clara Tauson kan stimulere interessen?

Klubbens økonomi er god. Vi kan – trods indkøb af diverse remedier – herunder nye linjer – samt opsætning af nyt tag på den overdækkede terrasse – bidrage positivt til regnskabet, der føres i UIF-regi.

Kontingentet fastholdes uændret. Dvs. kr. 600,- for seniorer, kr. 300,- for børn og unge, samt familiemedlemskab for kr. 1.000,-. Unge, som gerne vil spille en halv sæson ( eks. Efterskoleelever ) spiller for kr. 150,-.

Kassereren fremlagde regnskabet, som viste et overskud på ca. kr. 9.000,-.

Gunner Frøjk var på valg til bestyrelsen. Han blev genvalgt.

Ejvind Møller Andersen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.

 


Ulstrup IF, Nattergalevej 10, 8860 Ulstrup