NY  SÆSON  2024. 

Der er Standerhejsning og åbning af banerne:

LØRDAG DEN 20. APRIL 2024 KL. 9.00

Vi starter med kaffe og rundstykker …………

Og så spiller vi tennis!

Vel mødt til alle – såvel nye som tidligere medlemmer!

 
AFDELINGSMØDE I ULSTRUP TENNISKLUB

DEN 20. FEBRUAR 2024. 

Referat fra mødet:

  • Formanden bød velkommen til de 8 fremmødte deltagere

  • Bestyrelsens beretning:

Sæsonen 2023 startede med baneklargøring lørdag den 1. april. I forvejen var banerne blevet revet og 3 tons grus udlagt.

Men denne lørdag blev linjerne lagt på plads og banerne tromlet – igen i år med hjælp fra Per Krogsgård, der med havetraktoren kan få lavet et fast underlag. Det kan vi – med et begrænset vedligehold – drage fordel af hele sæsonen.

Lørdag den 15. april var der standerhejsning med kaffe, rundstykker og hvad dertil hører. Efterfølgende kom der lidt nattefrost, og Per måtte køre et par ekstra omgange med havetraktoren.

Gennem hele sæsonen, som varede indtil vinteren satte ind ca. 1. december, har banerne været særdeles gode. I maj og juni var der tørt og vi måtte bruge meget vand for at holde gruset fast. Men så kom regnen, og derfra var der ikke meget behov for at vande banerne. Så vandforbruget blev samlet set gennemsnitligt.

Før sæsonstarten annoncerede vi et tilbud til nye spillere, hvor de kunne låne en spritny ketcher og få noget instruktion i at komme i gang med tennis-spillet. Hvis de efterfølgende tegnede et medlemskab af klubben, måtte de beholde ketcheren. Det resulterede i 7-8 nye medlemmer. Vi havde indkøbt 10 ketchere, og der er fortsat nogle stykker tilbage, så vi forventer at gentage dette tilbud i 2024. Samlet nåede antallet af betalende medlemmer op på 37. Det er sådan set fint nok, og det giver klubben et godt økonomisk fundament. Men vi kunne ønske os tilgang af flere yngre medlemmer, der kunne bidrage med ny inspiration og være med til at sikre klubben i fremtiden. Vi mangler fortsat at se en ”Holger Rune og Clara Tauson- effekt”.

Det er ikke vores indtryk, at der er ret mange ”gratister”, der spiller. De nuværende nøgler har været de samme i flere år, så der ligger en del nøgler ude hos tidligere medlemmer.

Når nøglerne engang skal skiftes, overvejes en løsning med anvendelse af kodelås til anlægget.

Generelt har der været spillet meget tennis på banerne i 2023. Gennem hele sæsonen har der været spillet hver mandag, tirsdag og onsdag formiddag. Ligeledes har der været pænt med spil på andre tidspunkter.

”Første-lørdag-i-måneden” arrangementerne har været særdeles velbesøgt. Hver gang har vi været mange – op til 10 spillere og dermed 5 hold, der starter med kaffe og rundstykker m.v. På foreningens regning. Derimod har tilslutningen til ”kom-og-spil-med” aftnerne, der i 2023 blev henlagt til onsdag kl. 18, været meget ringe. Vi har tidligere forsøgt med både tirsdag og onsdag aften, men det, der for år tilbage var en succes, kan ikke længere tiltrække medlemmerne.

Der skal derfor findes på noget nyt. For vi er overbeviste om, at der stadig er interesse for at komme og spille med andre, end dem man plejer at spille med. Og at der også er medlemmer, som mangler at finde en makker, som de passer sammen med. Derfor vil vi foreslå, at der bliver lavet flere arrangementer lørdag formiddag. Det kommer til at ske ved, at vi udover ”Første-lørdag-i-måneden”-arrangementet, som fastholdes uændret, inddrager den 3. lørdag i måneden til ”kom-og-spil-med”. Denne 3. lørdag bliver ikke med klubbetalt kaffe og arrangerede turneringer, men hvor man i steder bare kan møde op og spille tennis.

Alle arrangementerne bliver slået op på vores hjemmeside under Ulstrup IF. Og de bliver annonceret på kalenderen, som bliver opsat i klubhuset.

På mødet blev det endvidere besluttet, at et udvalg, hvor John Lund – vores teknik-og it ansvarlige – er tovholder, skal afsøge mulighederne for at lave et digitalt forum, hvor medlemmerne af klubben kan finde nogen at spille med.

  • Vi fik også i 2023 afviklet klubmesterskab for både damer og herrer. Hos damerne var det igen Lene Hermansen som vandt. Finalen stod mod Bente Pedersen og blev spillet som bedst af 3 kampe. Lene vandt 2-1.

Hos herrerne var der 12 deltagere – fordelt på 4 puljer med 3 i hver. Men bl.a. niveau-forskelle medførte, at flere kampe ikke blev afviklet. Der blev dog fundet 4 puljevindere, som spillede semifinaler. Finalen kom til at stå mellem Anders Juul Balle og Kristian Markussen med førstnævnte som vinder med 3-0 i sæt i en bedst af 5 sæt kamp.

Der vil også i 2024 blive afviklet klubmesterskaber. Men i et andet format for herrernes vedkommende, hvor det overvejes at lave en turnering med både en A- og en B-række. Herved kunne opnås flere jævnbyrdige og sportsligt relevante kampe.

  • Regnskab:

Kassereren fremlagde klubbens regnskab, der viste et overskud på ca. kr. 10.000,-.

Kontingentsatserne for 2024 bliver uændret i forhold til 2023.

  • Valg til bestyrelsen:

Chresten Andersen var på valg. Han blev genvalgt.

Til suppleant genvalgtes Ejvind Møller Andersen.
 
Husk, at der er Lørdagshygge hver første lørdag i måneden.


Første lørdag i hver måned, i 2024, er der hygge-tennis.

Vi møder kl. 9.00.

 

Vi spiller typisk double. Holdene sættes, når alle er samlet.

 

DATOER i 2023: 
 

                 4. Maj
                 1. Juni
                 6. Juli

                 3. August

                 7. September

                 5. Oktober
                 2. November  


OBS     OBS     OBS

Dagen starter med kaffe/the og rundstykker m.v. kl. 9.00.

Klubben sørger for det praktiske, og det er på klubbens regning!

Herefter spiller vi tennis.


Nøgler

Nøgler købes hos tennisbestyrelsen. De nøgler der blev købt sidste sæson, gælder stadig.
 
Kære tennisspillere
cool

 

Vi har brug for jeres hjælp.
For at sikre, at banerne altid er i god stand og perfekte at spille på, er det nødvendigt, at vi alle hjælper til.
 
Når vi er færdige med at spille, skal banen gøres klar til de næste.
Og banen afleveres i en tilstand, som er mindst lige så god, som da vi modtog den.
 
Der kan opstå mindre huller og ujævnheder under spillet. Disse kan ikke klares med kosten alene.
Hertil anvendes jern-skraberne, som hænger sammen med linje-kostene.
Huller fyldes op og ”klappes” til med jernskraberen eller med skosålerne.
Herefter fejes banen med kosten som anført på tavlen ved indgangen.
 
Og så bedes I feje området mellem selve banen og hegnet. Og sikre at ”bremsespor” fjernes.
Vi har i flere år haft problemer med ukrudt på banerne.
Dette problem kan og skal vi ikke løse med kemi, men med fejning hver gang vi har brugt banen.
Dette har vist sig at være den mest effektive måde at forebygge ukrudt på.
 
Hvis vi alle efterlever ovennævnte, kan vi hver gang komme til baner, som er indbydende og som er med til gøre tennis til den bedste sport!
 
På forhånd tak for jeres indsats!
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen           

Ulstrup IF, Nattergalevej 10, 8860 Ulstrup