Beretning for 2021
Her kan du læse beretningen fra Generalforsamlingen den 24. marts 2022 samt regnskabet for 2021:
 
Referat 24.3.2022 (1).pdf (0.1 Mb)
Bilag referat 24.3.2022 (1).pdf (0.1 Mb)
Beretning for 2020
Her kan du læse beretningen fra Generalforsamlingen den 27. maj 2021 samt regnskabet for 2020:
 
Referat 27.5.2021 (1).pdf (0.1 Mb)
Bilag referat 27.5.2021 (1).pdf (0.1 Mb)
Beretning for 2019

Her kan du læse beretningen fra Generalforsamlingen den 18. juni 2020 samt regnskabet for 2019:
Referat generalforsamling 18.6.2020.pdf (0.1 Mb)
Bilag referat 18.6.2020.pdf (0.1 Mb)
regnskab 2019.pdf (0.6 Mb)

Beretning for 2018

Her kan du læse beretningen fra Generalforsamlingen den 28. marts 2019 samt regnskabet for 2018:
Generalforsamling referat 28. marts 2019.pdf (0.1 Mb)
Bilag referat 28. marts 2019.pdf (0.1 Mb)
regnskab 2018.pdf (0.6 Mb)

Beretning for 2017

Her kan du læse beretningen fra Generalforsamlingen den 22. marts 2018 samt regnskabet for 2017:
Generalforsamling referat 22. marts 2018.pdf (0.4 Mb)
Bilag referat 22. marts 2018.pdf (0.5 Mb)
Regnskab 2017 (5).pdf (0.5 Mb)

Ekstraordinær generalforsamling 15. januar 2018
2018.01.15 referat ekstraordinær generalforsamling.pdf (0.3 Mb)

Beretning for 2016

Her kan du læse beretningen fra Generalforsamlingen den 23. marts 2017 samt regnskabet for 2016:
Generalforsamling referat 23. marts 2017.docx (0.2 Mb)
Bilag referat 23. marts 2017.docx (0.2 Mb)
Regnskab 2016.pdf (0.1 Mb)

Beretning for 2015

Her kan du læse beretningen fra Generalforsamlingen den 16. marts 2016:
Generalforsamling referat 16. marts 2016.pdf (0.2 Mb)

Beretning for 2014

Her kan du læse beretningen fra Generalforsamlingen den 24. marts 2015:


 
Generalforsamling referat 24. marts 2015.pdf (0.2 Mb)

Beretning og regnskab for 2013
 
Nu kan du læse beretningen fra Generalforsamlingen den 25. marts 2014 i UIF samt se regnskabet for 2013:
Generalforsamling referat 25. marts 2014.pdf (0.1 Mb)
UIF Regnskab 2013.pdf (0.1 Mb)

26-03-2013-KDE
Beretning og regnskab for 2012
 
Nu kan du læse beretningen fra Generalforsamlingen den 13. marts 2013  i UIF samt se regnskabet for 2012:
20130313 Referat af Generalforsamlingen.pdf (0.2 Mb)
UIF regnskab 2012.pdf (0.7 Mb)

12-02-2013-TEL
GENERALFORSAMLING
 
ONSDAG DEN 13. MARTS 2013, KL. 19.00
 


Ulstrup IF indkalder til ordinær generalforsamling i Ulstruphallens pejsestue.

 
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Årsberetning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af medlemmer til Forretningsudvalget: I ulige år vælges 2 personer og i lige år vælges 1 person
 6. Valg af 1 suppleant til Forretningsudvalget (1-årig valg)
 7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelserne: I ulige år vælges 1 person og i lige år vælges 2 personer
 8. Valg af 1 suppleant til hver af afdelingsbestyrelserne (1-årig valg)
 9. Valg af 2 revisorer (1-årig valg)
 10. Valg af 1 revisorsuppleant (1-årig valg)
 11. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Forretningsudvalget i hænde skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt!

ULSTRUP IF
 
**********************************************************************************************************************************
 
Der er indkommet forslag, som vil blive behandlet under pkt. 4, til nye vedtægter som følge af 3-årige valgperioder.

Der er ændringer til paragraf 9, 12, 13 og 19

Se alle detaljerne i nedenstående pdf.
Forslag til vedtægtsændringer 2013 (0.1 Mb)

08-04-2012:

Beretningen fra generalforsamlingen
Generalforsamling 2012 (0.3 Mb)

29-02-2012:

GENERALFORSAMLING
 
TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012, KL. 19.00

Ulstrup IF indkalder til ordinær generalforsamling i Ulstruphallens pejsestue.


Dagsorden:
 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Årsberetning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af medlemmer til Forretningsudvalget: I ulige år vælges 2 personer og i lige år vælges 1 person
 6. Valg af 1 suppleant til Forretningsudvalget (1-årig valg)
 7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelserne: I ulige år vælges 1 person og i lige år vælges 2 personer
 8. Valg af 1 suppleant til hver af afdelingsbestyrelserne (1-årig valg)
 9. Valg af 2 revisorer (1-årig valg)
 10. Valg af 1 revisorsuppleant (1-årig valg)
 11. Eventuelt
Til generalforsamlingen får vi besøg af Årets Østjyde 2010 – Brian Mathiasen. Han vil fortælle om sit fantastiske projekt – børnehjemmet Upendo i Mombasa.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Forretningsudvalget i hænde skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt!
ULSTRUP IF
 

01-02-2011:
GENERALFORSAMLING
 
TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011, KL. 19.30

Ulstrup IF indkalder til ordinær generalforsamling i Ulstruphallens pejsestue.

Der er opstillet følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Forretningsudvalgets beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af medlemmer til Forretningsudvalget: I ulige år vælges 2 personer og i lige år vælges 1 person.
 6. Valg af 1 suppleant til Forretningsudvalget (1-årig valg).
 7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelserne: I ulige år vælges 1 person og i lige år vælges 2 personer.
 8. Valg af 1 suppleant til hver af afdelingsbestyrelserne (1-årig valg).
 9. Valg af 2 revisorer (1-årig valg).
 10. Valg af 1 revisorsuppleant (1-årig valg).
 11. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Forretningsudvalget i hænde skriftligt senest 8 dage for generalforsamlingen.

Vel mødt!

Ulstrup IF
Ulstrup IF, Nattergalevej 10, 8860 Ulstrup