PR-udvalget kan kontaktes her:

Detaljer om udvalget:

PR udvalget varetager: Artikler til aviser, og hjemmeside opdatering.
Oplæg/kladder til artikler sendes til Esben og Louise. Der er indleveringsfrist til LokalNyt torsdag aften. Matereriale, der ønskes omsat til en artikel være Esben og Louise i hænde mindst 7 dage før indleveringsfrist.

Hjemmesiden opdateres af Tom med hjælp fra afdelingerne.

Annoncer varetages af afdelingerne selv. UlstrupIF har samarbejdsaftale med 1stk-reklame v/ Stine Torp
Ulstrup IF, Nattergalevej 10, 8860 Ulstrup