Retningslinier for kåring af ”Årets UIF'er” og ”Medlem af Hall of Fame” i Ulstrup IF

I Ulstrup IF kåres hvert år på generalforsamlingen 2 personer, der har ydet en særlig indsats i og for Ulstrup IF. Prisen som ”Årets UIF'er” tildeles en person, der som leder/ træner/holdleder/aktiv udøver i årets løb har bidraget ekstraordinært til selv og sammen med andre at skabe glæde og aktivitet for en større eller mindre gruppe i Ulstrup IF.

Prisen er på 2.500 kr. (skattepligtigt), og der medfølger en lille pokal til ejendom med inskriptionen ”Årets Ildsjæl Ulstrup IF 20xx”  samt navnet på modtageren.

Titlen, som ”Medlem af Hall of Fame” gives en person, der er aktiv eller har været aktiv i Ulstrup IF, og som gennem en længere periode siden 2007 har bidraget ekstraordinært til at styrke og opretholde foreningens indre liv. Hall of Fame i Ulstrup IF er en tavle, der er ophængt i Ulstrup-Hallen, hvor medlemmer hædres ved navn og årstal for udnævnelsen.

Alle medlemmer i Ulstrup IF kan indstille personer til begge priser med kort begrundelse.  Udvælgelsen foretages af et udvalg, der består af formanden for UIF og de 2 prismodtagere fra året før.

 

ÅRETS UIF'er 2024
Lisbeth Kjærbro Dylmer har igennem mange år hjulpet med opgaver på tværs i hele UIF. Hun har blandt andet hjulpet med planlægning af klovneløb, taget vagter i hoppeland, aktiv træner i fitness og taget vagter ved julecup.

ÅRETS UIFér 2023
 
Line Lund Olesen for sit store arbejde med dans for små og store i Ulstrup IF. Line er lønnet instruktør, men yder et enormt frivilligt ekstra arbejde langt ud over dette. Line har en smittende energi og et godt humør hvad enten hun er instruktør for bredde- eller konkurrencehold, er til konkurrencer, laver ”dansecamps”, laver ”discofester”, styrer sine hold til UIF´s gymnastikopvisninger eller hundredevis af deltagere til MGP-show i Ulstrup.
ÅRETS UIF'er 2022

Bo Jensen For sit store arbejde i badmintonafdelingen, hvor han søger midler til og er organisator for blandt andet stævner, camps i sommerferien og turneringer. Bo er nu uddannet dommer, så badmintonafdelingen kan afholde flere og større stævner i Ulstrup. Herudover er Bo yderst hjælpsom i forhold til det bredere fællesskab i UIF, bl.a. som bestyrelsesmedlem i håndbold og utallige nattevagter ved gymnastik- og håndboldstævner og som post ved Mountainbike-stævner.

ÅRETS UIF'er 2021

Bruno Kiilerich har om nogen været drivkraft i opbygning og organisering af mountainbike-afdelingen i UIF. Han har søgt fonde, organiseret sporarbejde i skoven og han var i 2020 hovedansvarlig for færdiggørelse af pumptrack-banen ved stadion, og organisator ved den store samlede festlige indvielse af pumptrack og den nye fodboldbane.

ÅRETS UIF'er 2020

Thomas Frøstrup for sit store arbejde som mangeårig træner i fodboldafdelingen. Thomas har udover det fodboldfaglige altid været meget optaget af det sociale, hvor ALLE er en del af holdet, der bliver lyttet til alle gennem spillersamtaler, alle får masser af spilletid, og alle er med til at samle ind til store oplevelser, og alle var med på fodboldtur til Spanien.


ÅRETS UIF'er 2019

Kaja Larsen for sit store arbejde i badmintonafdelingen, hvor hun ikke mindst har været engageret i at sikre rammer og aktiviteter i ungdoms-afdelingen. Hun har organiseret og aktivt deltaget med stort og småt for at sikre et godt socialt klubmiljø, og for at børn og unge får nye oplevelse og deltager i stævner nært og fjernt.


ÅRETS UIF'er 2018

Anne Markussen for sit store arbejde med at genrejse håndboldafdelingen. Anne kæmper for holdsport, og har søgt nye veje og samarbejder for at sikre opbakning til de enkelte hold samtidig med, at hun har været optaget af at fremtidssikre med træneruddannelser og stram økonomistyring. Desuden er Anne dybt engageret i arbejdet med frivillighed i hele UIF.


ÅRETS MEDLEM - WALL OF FAME 2024
 
Ole Krogh er fantastisk til at arbejde på tværs af afdelinger og går gerne forrest når opgaver skal løses. Hvis det kniber med at skaffe frivillige tager Ole selv en ekstra vagt. I Oles tid som formand i UIF har han hjulpet nye tilbud i gang og har dermed været medvirkede til, at UIF er en attraktiv forening.
 
ÅRETS medlem til Wall of Fame 2023
 
Simon Rode har 25 sæsoner i træk været altmuligmand i først Ulstrup Gymnastikforening og senere Ulstrup IF. Han har været træner på stort set alle årgange i gymnastikafdelingen, har i perioder været i bestyrelsen, og har udover gymnastikarrangementer engageret sig i såvel planlægning og deltagelse i fællesarrangementer i UIF som Busbjergløb, sommerfester m.v.
ÅRETS MEDLEM - WALL OF FAME 2022
 
Bente Ravn Rasmussen Har været aktiv i gymnastikafdelingen i hele Ulstrup IF´s historie, og endnu flere år i det tidligere UGF. Bente har været medlem af bestyrelsen, og har hvert eneste år haft mindst ét hold og ofte 2, alene eller som del af et team. Bente var for 25 år siden ”idekvinde” til og mangeårig medarrangør af Go´nat Idræt, et tiltag, der startede i UGF som et forsøg på at samle flere foreninger, og som i dag er en integreret del af UIF´s fællesarrangementer.
ÅRETS MEDLEM - WALL OF FAME 2021
 
Hans Jørgen Steensig for sit store arbejde for skydesporten i Ulstrup i en menneskealder, først i den gamle Ulstrup Skytteforening og senere under Skytteafdelingen i Ulstrup IF. Hans Jørgen har været i bestyrelsen (genvalgt for 3 år i 2021), har været instruktør og har altid været den, man kunne regne med, når der var brug for et stykke arbejde, -også i samarbejdet med andre, herunder skoleskydning, Go´nat Idræt og Guns & Gears.
ÅRETS MEDLEM - WALL OF FAME 2020
 
Jens Henrik Madsen for sit store arbejde i hele UIF´s historie. Jens Henrik var en af idemændene bag et samlet UIF, han var i en periode formand for badmintonafdelingen, og han påtager sig stadig tværgående opgaver af såvel administrativ som praktisk art, som fx julebal, organisering af sponsoraktiviteter, kommunemesterskaber i badminton m.m.m.

ÅRETS MEDLEM - WALL OF FAME 2019
 
Lars Rasmussen for sit store arbejde igennem en menneskealder som en samlende og koordinerende skikkelse dels i gymnastikforeningen, og senere i Ulstrup IF, hvor han altid er gået forrest, -også når der er tale om små og store opgaver, der er rettet mod hele Ulstrup IF og ikke mindst hele lokalsamfundet Ulstrup.

ÅRETS MEDLEM - WALL OF FAME 2018

Freddy Hansen for sit store arbejde som formand for aktivitetsudvalget med at koordinere et utal af tværgående aktiviteter i og omkring Ulstruphallerne til glæde for alle i Ulstrup IF´s afdelinger og til glæde for alle borgere i Ulstrup og omegn. Aktiviteterne sætter i høj grad Ulstrup på landkortet og er et enormt aktiv i bestræbelserne på at markedsføre Ulstrup som ”et godt sted at bo”.
 

ÅRETS MEDLEM - WALL OF FAME 2018

Ritha Jørgensen for sit store arbejde som hovedkasserer og eneste kasserer fra etableringen af den énstrengede forening Ulstrup IF i 2010. Ritha er den samlende person, der med stort overblik har sikret bogføring og budgetlægning af et stort regnskab, hvor hun løbende har været med til at tilpasse til nye og anderledes krav til overskuelighed for hele foreningen.

Ulstrup IF, Nattergalevej 10, 8860 Ulstrup